Top

Sự Kiện Giáng Sinh An Lành

Sự Kiện Giáng Sinh An Lành

[12/12/2018]

   Ngày Giáng Sinh đã sắp đến rồi! Mọi người đều chuẩn bị những Cây Thông, các phụ kiện trang trí cho ngôi nhà của mình được xinh đẹp với ánh đèn rực rỡ để chào đón Ông Già NÔ ÊN đến chung vui chào mừng Lễ Giáng Sinh sắp đến. Từ đó, thế giới Võ Lâm Công Thành tổ chức sự kiện Giáng Sinh An Lành...

Thời gian & đối tượng

 • Thời gian13/12- 23h59 ngày 31/12/2018.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Công Thành

Công thức ghép

 • Mang nguyên liệu đến NPC Lễ Quan đổi Người Tuyết Thường Người Tuyết Đặc Biệt
 • Số lượng quy đổi là : 10, 20, 50 cái / 1 lần quy đổi
 • Hành trang còn ít nhất 01 ô trống.
 • Công thức ghép:
Nguyên liệu Thành phẩm
02 Cành Thông + 02 Cà Rốt + 02 Hoa Tuyết + 02 Nón Giáng Sinh + 5000 lượng Người Tuyết Đặc Biệt
02 Cành Thông + 02 Cà Rốt + 02 Hoa Tuyết + 1000 lượng Người Tuyết Thường

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú


Lễ Quan

 • Vị trí: Trấn và Thành Thị
 • Chức năng:
  • Người Tuyết Thường và Người Tuyết Đặc Biệt
 • Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 31/12/2018.
Vật phẩm
Hình ảnh Ghi chú


Hộp Quà Giáng Sinh

 • Nguồn gốc: Luyện cấp bản đồ 30 trở lên
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được Nguyên Liệu Sự Kiện
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/12/2018.


Cành Thông

 • Nguồn gốc: nhận được từ Hộp Quà Giáng Sinh
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụngNguyên liệu đổi Người Tuyết Thưởng, Người Tuyết Đặc Biệt
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/12/2018.


Cà Rốt

 • Nguồn gốc: nhận được từ Hộp Quà Giáng Sinh
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụngNguyên liệu đổi Người Tuyết Thưởng, Người Tuyết Đặc Biệt
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/12/2018.


Hoa Tuyết

 • Nguồn gốc: nhận được từ Hộp Quà Giáng Sinh
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụngNguyên liệu đổi Người Tuyết Thưởng, Người Tuyết Đặc Biệt
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/12/2018.


Nón Giáng Sinh

 • Nguồn gốc: Nhận được từ hoạt động Tống Kim (hoàn thành Tống Kim nhận 20 cái, TOP 10 Tống Kim nhận 50 cái)
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụngNguyên liệu đổi  Người Tuyết Đặc Biệt
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/12/2018.


Người Tuyết Thường

 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Lễ Quan
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 600 vật phẩm/nhân vật/sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/12/2018.


Người Tuyết Đặc Biệt

 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Lễ Quan
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 600 vật phẩm/nhân vật/sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/12/2018.

(*) Tham gia tính năng thu thập Nón Giáng Sinh:

Tính năng Điều kiện Số lượng
Tống Kim Hoàn thành trận Tống Kim 20
Tống Kim TOP 10 Tống Kim 50
     

 

Lưu ý:Đầy hành trang sẽ không nhận được vật phẩm

Phần thưởng

Người Tuyết Thường : (không giới hạn đối với cấp < 80)

Sử dụng Người Tuyết Thường sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Máy Chủ Công Thành(S1) : 100.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Máy Chủ Tương Dương(S2) : 200.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
Người Tuyết Đặc Biệt

Sử dụng Người Tuyết Đặc Biệt sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Máy Chủ Công Thành(S1) : 500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Máy Chủ Tương Dương(S2) : 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Mật Tịch    
Tẩy Tủy Kinh    
Bàn Nhược Tâm Kinh    
Thiết La Hán    
Phi Phong    
Tâm Tâm Tương Ánh Phù    
Phúc Duyên    

Quế Hoa Tửu

Tiên Thảo Lộ

Thiên Sơn Bảo Lộ

Bách Quả Lộ

Trang Bị Thiên Hoàng

Trang Bị An Bang

Trang Bị Định Quốc

Trang Bị Nhu Tình

Trang Bị Hiệp Cốt

   
Phần Thưởng Tối Đa khi sử dụng Max Event
Phần thưởng ngẫu nhiên
Người Tuyết Thường Người Tuyết Đặc Biệt  
200.000.000 kinh nghiệm 500.000.000 kinh nghiệm  

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 2x3 ô trống.