Top

Vùng Đất Mới Tương Dương 10h Ngày 9 Tháng 12

Vùng Đất Mới Tương Dương 10h Ngày 9 Tháng 12

[01/12/2018]

   

  

Thời gian diễn ra sự kiện

Nội dung
  • Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 09/12/2018
  • Thời gian kết thúc: 12h00 ngày 11/12/2018
  • Thời gian trao giải: từ 12h0015 ngày 11/12/2018 đến hết ngày
Nội dung phần thưởng

1 Số lưu ý

  • Không thể sử dụng các vật phẩm nhân đôi, nhân ba, nhân bốn kinh nghiệm.
  • Trong thời gian đua Top chỉ thông báo cấp độ cao nhất trong Game mỗi 0 và 30 phút
  • Trong thời gian đua TOP nếu phát hiện đăng nhập quá số lượng tài khoản cho phép sẽ hủy kết quả toàn bộ nhân vật có liên quan.
  • Không chấp nhận luyện công ở bản đồ bị góc lag (nếu có), vi phạm sẽ hủy kết quả cá nhân này