Top

Sự Kiện Ơn Cô Nghĩa Thầy

Sự Kiện Ơn Cô Nghĩa Thầy

[17/11/2018]

  Ngày Nhà Giáo Việt Nam đã sắp đến rồi! Mọi người đều chuẩn bị những món quà hoặc xem lại những kỷ niệm thời còn đi học để tưởng nhớ đến công ơn của Cô, của Thầy đã dìu dắc chúng ta có được tương lai tươi sáng. Để cùng chung vui ngày Ơn Cô Nghĩa Thầy Võ Lâm Công Thành tổ chức sự kiện Ơn Cô Nghĩa Thầy...

Thời gian & đối tượng

 • Thời gian18/11- 23h59 ngày 01/12/2018.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Công Thành

Công thức ghép

 • Mang nguyên liệu đến NPC Lễ Quan đổi Sách Đạo Đức và Từ Điển Tiếng Việt.
 • Số lượng quy đổi là : 10, 20, 50 cái / 1 lần quy đổi
 • Hành trang còn ít nhất 01 ô trống.
 • Công thức ghép:
Nguyên liệu Thành phẩm
02 Quyển Tập + 02 Cây Bút + 02 Lọ Mực + 2000 lượng Sách Đạo Đức
02 Quyển Tập + 02 Cây Bút + 02 Lọ Mực Xanh + 5000 lượng Từ Điển Tiếng Việt

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú


Lễ Quan

 • Vị trí: Trấn và Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Sách Đạo Đức và Từ Điển Tiếng Việt.
 • Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 01/12/2018.
Vật phẩm
Hình ảnh Ghi chú


Quyển Tập

 • Nguồn gốc: Luyện cấp bản đồ 90
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụngNguyên liệu đổi Sách Đạo Đức, Từ Điển Tiếng Việt
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 01/18/2018.


Cây Bút

 • Nguồn gốc: Luyện cấp bản đồ 90
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụngNguyên liệu đổi Sách Đạo Đức, Từ Điển Tiếng Việt
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 01/18/2018.


Lọ Mực

 • Nguồn gốc: Luyện cấp bản đồ 90
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụngNguyên liệu đổi Sách Đạo Đức
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 01/18/2018.


Lọ Mực Xanh

 • Nguồn gốc: Luyện cấp bản đồ 90
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụngNguyên liệu đổi  Từ Điển Tiếng Việt
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 01/18/2018.


Sách Đạo Đức

 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Lễ Quan
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 600 vật phẩm/nhân vật/sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 01/12/2018.


Từ Điển Tiếng Việt

 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Lễ Quan
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 600 vật phẩm/nhân vật/sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 01/12/2018.


Cây Thông

 • Nguồn gốc: Nhận từ sử dụng Từ Điển Tiếng Việt
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được 01 Cây Thông
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 01/12/2018.

(*) Tham gia tính năng thu thập Lọ Mực Xanh:

Tính năng Điều kiện Số lượng
Vận tiêu Hoàn thành vận tiêu xe Bạc trở lên 10
Tống Kim Thắng 20
Tống Kim Thua 10
Tống Kim TOP 10 Tống Kim 20
Boss Tiểu HK Cá nhân kết thúc Boss HK 20
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên được 5

 

Lưu ý:Đầy hành trang sẽ không nhận được vật phẩm

Phần thưởng

Sách Đạo Đức : (không giới hạn đối với cấp < 80)

Sử dụng Sách Đạo Đức sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 100.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
Từ Điển Tiếng Việt

Sử dụng Từ Điển Tiếng Việt sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Mật Tịch    
Tẩy Tủy Kinh    
Bàn Nhược Tâm Kinh    
Thiết La Hán    
Phi Phong    
Tâm Tâm Tương Ánh Phù    
Phúc Duyên    

Quế Hoa Tửu

Tiên Thảo Lộ

Thiên Sơn Bảo Lộ

Bách Quả Lộ

Trang Bị Thiên Hoàng

Trang Bị An Bang

Trang Bị Định Quốc

Trang Bị Nhu Tình

Trang Bị Hiệp Cốt

   
Phần Thưởng Tối Đa khi sử dụng Max Event
Phần thưởng ngẫu nhiên
Sách Đạo Đức Từ Điển Tiếng Việt  
200.000.000 kinh nghiệm 500.000.000 kinh nghiệm  

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 2x3 ô trống.